Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp 1

Khóa học giao tiếp Sơ cấp 1 cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn!

Nội dung chủ yếu:
– Kỹ năng: Chào hỏi, tự giới thiệu

– Ngữ pháp: ①입니다/ 입니까?,  ② 은/는

– Từ vựng: Quốc gia, nghề nghiệp, chào hỏi

Đang tải...

Danh sách điểm

# Điểm Thời gian

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *