Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp 1

Khóa học giao tiếp Sơ cấp 1 cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn!

1 / [SC1] Bài 1 – 소개

Bài luyện tập kiến thức đã học qua giáo trình video


Câu 1: Chọn đáp án khác với các từ còn lại

a) 공무원       b) 간호사           c) 호주       d) 주부

 

 

Câu 2: Chọn đáp án khác với các từ còn lại

a) 은행          b) 학과               c) 학생       d) 학생증

Câu 3: Chọn đáp án khác với các từ còn lại

a) 베트남       b) 말레이시아     c) 인도      d) 선생님

Câu 4: Chọn đáp án khác với các từ còn lại

a) 아니요       b) 안녕하세요?    c) 안녕히 계세요      d) 안녕히 가세요

Xem kết quả

Nội dung chủ yếu:
– Kỹ năng: Nói về tên đồ vật, giới thiệu trường học

– Ngữ pháp:  ① 여기/ 거기/ 저기; ② 이것/ 그것/ 저것; ③ N이/가 N에 있습니다/ 없습니다; ④ N이/가 아닙니다

– Từ vựng: Nơi chốn, trang thiết bị trường học, đồ vật trong phòng học

 

Đang tải...

Danh sách điểm

# Điểm Thời gian

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *