Khóa học miễn phí

Là những khóa học hoàn toàn miễn phí của Sonagi-edu dành cho các học viên
NỔI BẬT

NGỮ PHÁP CƠ BẢN

Giảng viên: Giảng Viên Bùi Duy Hưng

NỔI BẬT

Phát âm chuẩn tiếng Hàn

Giảng viên: Giảng Viên Bùi Duy Hưng

NỔI BẬT

Khóa học cơ bản – Nhập môn tiếng Hàn

Giảng viên: Giảng Viên Bùi Duy Hưng