Luyện thi Topik cấp độ 1

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

Nội dung bài topik

Nội dung bài topik đã bị khóa

Nếu bạn đã đăng ký bài topik này, Bạn cần đăng nhập.

Chương mở đầu

16:15:55
16:16:11
16:16:25

Chương cuối

16:16:47
16:16:59

Đang tải...

Danh sách điểm

# Điểm Thời gian

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *