Điều khoản sử dụng

Với việc truy cập và sử dụng CTC bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng CTC

Chính sách bảo mật

CTC tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin bạn chia sẻ, ví dụ như tên, email và số điện thoại, chỉ để cung cấp cho bạn những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn.

Nội dung chi tiết của Chính sách bảo mật của CTC được ghi rõ ở 

Miễn trừ trách nhiệm

CTC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào, trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu, lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh, được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở CTC .

Ngoài ra,  CTC không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối từ CTC.

Các điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng CTC, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

Bạn sẽ không tạo tài khoản ở CTC với các thông tin giả tạo hay không chính xác về tên họ, email và số điện thoại.

Khi tạo tài khoản ở CTC, bạn đồng ý nhận những email cập nhật các tính năng và bài viết mới, cũng như những email thông báo các khuyến mãi ở CTC. Trong những email như vậy,  CTC sẽ cung cấp đường link ở cuối email để bạn có thể hủy đăng kí nhận thông báo đó bằng cách kích vào link đó.

Bạn sẽ không truy cập CTC bằng các chương trình tự động.

Trong quá trình sử dụng ở CTC tất cả những dữ liệu, bao gồm các thông tin về kết quả và lịch sử học tập của bạn, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác do bạn tạo ra hay được thu thập bởi  CTC thông qua việc học của bạn, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng CTC

 

Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở CTC, dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của CTC. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở CTC.

 

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định theo cách của riêng CTC,  CTC giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở  CTC (nếu có).

 

Các điều khoản về việc mua hàng

Khi mua một sản phẩm hay dịch vụ ở CTC, ví dụ như mua tài khoản để học, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản sau:

Những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua ở CTC, ví dụ như các tài khoản học, là để chỉ mình bạn sử dụng. Bạn không được phép để bất kì người nào khác đăng nhập vào tài khoản của bạn để sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua.

 

Khi thực hiện thanh toán ở CTC, bạn đồng ý sẽ cung cấp những thông tin thanh toán xác thực và chính xác nhất.

 

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản mua hàng nào ở trên,  CTC giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở  CTC (nếu có).

 

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua ở  CTC không thể được trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thể đổi lại. Vì thế bạn hãy xem kĩ mô tả của các sản phẩm và dịch vụ trước khi mua.

CTC sẽ hoàn lại tiền cho bạn trong trường hợp bạn đã mua một sản phẩm hay dịch vụ ở CTC, ví dụ như một tài khoản để học, và  CTC không thể tiếp tục cung cấp cho bạn việc sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ đó. Trong trường hợp đó,  CTC sẽ hoàn lại cho bạn số tiền tỉ lệ với khoản thời gian được phép sử dụng còn lại của những sản phẩm hay dịch vụ đó.

CTC hỗ trợ 2 hình thức hoàn lại tiền:

1) Chuyển khoản ngân hàng

2) Trả tiền mặt tại trụ sở của CTC.

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, CTC sẽ cập nhật những điều khoản trong thỏa thuận này: bao gồm việc thêm các điều khoản mới, chỉnh sửa nội dung của những điều khoản đã có, hay bỏ đi hoàn toàn những điều khoản đã từng áp dụng trước đó. 

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ những điều khoản mới nhất.

 

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa CTC và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng CTC của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.