Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp 1

Khóa học giao tiếp Sơ cấp 1 cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn!

Nội dung khoá học

Nội dung bài học đã bị khóa

Nếu bạn đã đăng ký khoá học này, Bạn cần đăng nhập.

Nội dung chủ yếu:
– Kỹ năng: Nói về tên đồ vật, giới thiệu trường học

– Ngữ pháp:  ① 여기/ 거기/ 저기; ② 이것/ 그것/ 저것; ③ N이/가 N에 있습니다/ 없습니다; ④ N이/가 아닙니다

– Từ vựng: Nơi chốn, trang thiết bị trường học, đồ vật trong phòng học

 

Đang tải...

Danh sách điểm

# Điểm Thời gian

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *